Ecological and histopathological aspects of Didymodiclinus sp. (Trematoda: Didymozoidae) parasite of the dusky grouper, Epinephelus marginatus (Osteichthyes: Serranidae), from the western Mediterranean Sea