Analysis of EGFR status in endometrial stromal sarcoma