Tripulacions i vaixells a la mediterrània medieval: Fonts i perspectives comparades des de la Corona d'Aragó